เปรมิกา สุจริตกุล

เปรมิกา สุจริตกุล สำเร็จการศึกษาจากสถาบันศึกษาวิชาล่ามระดับสูงจาก Institut Supérieur d’Interprétariat et de Traduction และจากมหาวิทยาลัย Sorbonne กรุงปารีส แขนงวิชาวรรณคดี เปรมิกาใช้ชีวิตวัยเด็กส่วนใหญ่ในต่างแดนโดยติดตามบิดา ผู้เป็นอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศต่างๆ ในยุโรปและเอเซีย รวมทั้งสิ้นถึง ๙ ประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อิตาลี และฮอลแลนด์ ฯลฯ จึงได้มีโอกาสสัมผัสวัฒนธรรมนานาประเทศและมีความคุ้นเคยกับภาษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
เปรมิกา สุจริตกุล อัญเชิญเนื้อร้องเพลงพระราชนิพนธ์มาถ่ายทอดเป็นภาษาที่สามนอกเหนือจากภาษาไทยและอังกฤษ เปรมิกาจึงได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถทั้งหมดให้งานแปลครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต ทั้งนี้ นอกจากเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านคีตศิลป์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาว โลก โดยเฉพาะประชาคมที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสซึ่งมีจำนวนกว่าสี่ร้อยล้านคน เธอยังมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผลงานชิ้นนี้เชื่อมโยงสัมพันธไมตรีและความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างตะวันออกและตะวันตก อีกทั้งส่งเสริมการศึกษาภาษาฝรั่งเศสโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ

นอกจากงานของสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในประเทศไทยซึ่งเปรมิกาดำรงตำแหน่งเลขา ธิการ เธอยังมีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาฝรั่งเศส จนเป็นที่รู้จักในแวดวงฝรั่งเศสในนาม ”อัครราชทูตแห่งภาษาโมลีแอร์ประจำดินแดนสยาม”

งานอดิเรกของเปรมิกาคือวาดภาพสีน้ำ โดยถ่ายทอดจินตนารมณ์อันละเมียดละไมลงบนแผ่นภาพด้วยหยาดน้ำและเนื้อสี ผลงานของเปรมิกาได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายและได้เปิดแสดงในนิทรรศการต่างๆ หลายครั้งในอดีต